none

   Ambassa Sub Division

Bagmara GP

Balaram GP

Chakmapara

Ganganagar

Ghantacharra

Gurudhanpur

Harimangal

Jagannathpur

Jeolcharra GP

Kachimcharra

Karnamanipara

Kathalbari GP

Kulai GP

Kulai R F

Lalchari

West Nalicharra

Radhamadhabbari

Siddapara

Sikaribari

Tutuia

list of Kamalpur
list of LT Valley
list of Gandacherra
none